Giới Thiệu Khách Sạn Đại Dương 2

 66 Trung Yên 9, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

1900 2698