Giới Thiệu Khách Sạn Đại Dương 3

Khách sạn Đại Dương 3

 Số 33, Ngõ 34 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

1900 2698