Rooms

Our Best Rooms
 • Phòng superior, căn hộ Noble apartment, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Phòng superior, căn hộ Noble apartment, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Phòng superior, căn hộ Noble apartment, Cầu Giấy, Hà Nội

Superior Room – Noble Apartment

Bed1 giường cỡ lớn
Max People2
ViewKhu dân cư
Room Size40m2
Giá Từ1,420,000.00đ / Đêm
Check Details
 • Phòng deluxe căn hộ dịch vụ Noble Apartment, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, hà nội
 • Phòng deluxe căn hộ dịch vụ Noble Apartment, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, hà nội
 • Phòng deluxe căn hộ dịch vụ Noble Apartment, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, hà nội
 • Phòng deluxe căn hộ dịch vụ Noble Apartment, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, hà nội
 • Phòng deluxe căn hộ dịch vụ Noble Apartment, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, hà nội

Deluxe Room – Noble Apartment

Bed1 giường đôi
Max People2
ViewPhố
Room Size25m2
Giá Từ970,000.00đ / Đêm
Check Details
 • Phòng standard - Căn hộ dịch vụ Noble Apartment - Trần Duy Hưng - Cầu Giấy, Hà Nội
 • Phòng standard - Căn hộ dịch vụ Noble Apartment - Trần Duy Hưng - Cầu Giấy, Hà Nội
 • Phòng standard - Căn hộ dịch vụ Noble Apartment - Trần Duy Hưng - Cầu Giấy, Hà Nội
 • Phòng standard - Căn hộ dịch vụ Noble Apartment - Trần Duy Hưng - Cầu Giấy, Hà Nội

Standard Room – Noble Apartment

Bed1 giường đơn
Max People1
ViewDân cư
Room Size18m2
Giá Từ750,000.00đ / Đêm
Check Details
 • Phòng one bed room Noble Apartment, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy hà Nội
 • Phòng khách - Phòng one bed room, căn hộ dịch vụ Trần Duy Hưng
 • Phòng khách - Phòng one bed room, căn hộ dịch vụ Trần Duy Hưng
 • Phòng one bed room, căn hộ dịch vụ Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà nội

One Bed Room – Noble Apartment

Bed1 giường đôi
Max People2
ViewPhố
Room Size55m2
Giá Từ1,720,000.00đ / Đêm
Check Details
 • Phòng Standard - Khách sạn Esalen Cầu Giấy - Hà Nội

Standard – Khách sạn Esalen

Bed1 giường đôi
Max People2
ViewPhố
Room Size25m2
Giá Từ1,128,000.00đ / Đêm
Check Details
 • Phòng deluxe khách sạn Esalen, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Phòng deluxe khách sạn Esalen, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Phòng deluxe khách sạn Esalen, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Phòng deluxe khách sạn Esalen, Cầu Giấy, Hà Nội

Deluxe – Esalen

Bed1 giường cỡ lớn
Max People2
ViewPhố
Room Size25m2
Giá Từ1,449,000.00đ / Đêm
Check Details
 • Phòng Superior khách sạn Esalen, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Phòng Superior khách sạn Esalen, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Phòng Superior khách sạn Esalen, Cầu Giấy, Hà Nội

Superior – Khách sạn Esalen

Bed2 giường đơn
Max People3
ViewPhố
Room Size25m2
Giá Từ1,288,000.00đ / Đêm
Check Details
 • phòng standard khách sạn đại dương 3, Cầu Giấy, Hà Nội
 • phòng standard khách sạn đại dương 3, Cầu Giấy, Hà Nội
 • phòng standard khách sạn đại dương 3, Cầu Giấy, Hà Nội
 • phòng standard khách sạn đại dương 3, Cầu Giấy, Hà Nội
 • phòng standard khách sạn đại dương 3, Cầu Giấy, Hà Nội
 • phòng standard khách sạn đại dương 3, Cầu Giấy, Hà Nội
 • phòng standard khách sạn đại dương 3, Cầu Giấy, Hà Nội
 • phòng standard khách sạn đại dương 3, Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng Standard – Khách sạn Đại Dương 3

Bed1 giường đôi
Max People2
ViewPhố
Room Size18m2
Giá Từ989,000.00đ / Đêm
Check Details